Landing Page

Landing-lehe loomine

Lending-leht ehk avaleht on hea algus teie ärile. Lending luuakse selliselt, et klient saaks võimalikult kiiresti ja arusaadavalt infot pakutava kohta. Lõpptulemusena soovib klient teha ióstu, helistada, tellida vmt.

Landing Page on teile vajalikе:

  • kui planeerite teha reklaami või toote väljamüüki;
  • soovite tulla turule mõne toote või teenusega;
  • tahate väga kiiresti suurendada müüki;
  • tahate avardada klientuuri.

Lending-leht võimaldab teil suhelda oma sihtrühmaga, aga ka saada huvitunud inimeste telefoninumbreid ja e-posti aadresse. See ei ole avalehe analoog. Lending-leht on loodud selleks, et tõmmata tähelepanu ühele kindlale ülesandele. Meie stuudio eesmärk on suunatud tulemusele. Töötame välja erk ja dünaamiline disain koos eksklusiivse äripakkumisega. Meie stuudio peamine põhimõte on luua usalduslikud kliendisuhted, mis tuginevad tihedale koostööle kogu projekti vältel. Uurime kliendi konkurentide tugevaid ja nõrku külgi, samuti sihtgruppi. Tänu sellele loome unikaalse ja nõutud toote.

Lendingi hind

Lending-lehe hind sõltub mitmest erisusest, millega saab tutvuda allpool

Lendingi hind sõltub:

  • millist toodet plaanite müüa;
  • kui suur on sisu;
  • milliseid funktsioone on veebilehel kasutatud;
  • millised on tellida muud nõudmised veebilehele.

Projekti tööprotsess

01
Selgitame välja antud projekti ülesande, kooskõlastame arvamused
02
Koostame tehnilise ülesande, kooskõlastame arvamused
04
Koostame tulevase veebilehe prototüübi
03
Kinnitame tehnilise ülesande ja allkirjastame lepingu
05
Kinnitame tulevase veebilehe prototüübi
06
Töötame tulevase veebilehe välja
08
Tegeleme tulevase veebilehe küljendusega
07
Kinnitame tulevase veebilehe
09
Testide tulevast veebilehte